Peranan Sekolah Dalam Pemupukan Amalan Mencintai Alam Sekitar Dalam Diri Murid-Murid

Sekolah turut berperanan dalam pemupukan amalan mencintai alam sekitar dalam diri murid-murid.

Huraikan peranan sekolah dalam pemupukan amalan tersebut dalam diri murid-murid.

Sedasawarsa ini, dek terlalu dilingkari dengan kemajuan sains dan teknologi, negara ini acap kali tersentak dengan isu masyarakat yang semakin luntur kecintaannya terhadap alam sekitar yang seharusnya dipupuk sejak kecil lagi. Isu ini bukan sahaja menular di media massa seperti akhbar, televisyen dan Internet malahan, isu ini sering meniti dari bibir ke bibir seluruh masyarakat di negara ini termasuklah di warung-warung kopi mahupun di dewan-dewan parlimen. Persoalannya, apakah yang dimaksudkan dengan nilai kecintaan terhadap alam sekitar? Mengapakah nilai ini sewajarnya dipupuk sejak usia masih kecil lagi? Nilai kecintaan terhadap alam sekitar ialah sikap cinta terhadap alam sekitar sehingga melahirkan usaha untuk sentiasa memelihara dan memulihara keindahan alam sekitar. Nilai ini sangat wajar untuk dipupuk kerana nilai ini sangat penting dalam melestarikan keindahan alam di negara kita demi kebaikan bersama. Apabila nilai ini mulai disemai sejak kecil lagi, isu pencemaran alam sekitar yang semakin meruncing malah membimbangkan masyarakat dapat ditangani dengan drastik dan dapat dikurangkan. Apalah gunanya jika negara makmur dengan teknologi canggih tetapi muflis nilai kecintaan terhadap alam sekitar. Siapakah golongan sasaran yang perlu memikul obligasi berat dalam melaksanakan uslub kudsi ini? Sudah tentulah murid-murid yang masih berada di alma mater menjadi sasaran masyarakat bagi menjaga dan melestarikan alam sekitar ini. Hal ini adalah kerana peribahasa Melayu yang berbunyi melentur buluh biarlah dari rebung seharusnya diaplikasikan demi kebaikan bersama. Oleh itu, peranan pelbagai pihak di sekolah dalam memupuk amalan mencintai alam sekitar dalam diri murid-murid akan mewarnai fokus perbincangan ini demi kemaslahatan bersama.

Antara peranan pihak sekolah adalah dengan menganjurkan program ataupun ‘Kempen Mencintai Alam Sekitar’ setiap tahun dan menyuburkan sikap cinta terhadap alam sekitar. Dengan ini, murid-murid akan semakin tinggi pengetahuan mereka tentang kebaikan dan kepentingan menjaga keindahan alam sekitar. Sebagai contohnya, pihak sekolah boleh melaksanakan pelbagai aktiviti yang lebih menarik supaya dapat menggamit minat murid-murid untuk menyertai aktiviti ataupun kempen yang dijalankan. Seperti Kuiz Alam Sekitar yang boleh dianjurkan oleh Kelab Pencinta Alam Sekitar di setiap sekolah. Kembara Alam Sekitar juga boleh dilaksanakan dengan melibatkan guru-guru dan murid-murid supaya dapat memberikan pendedahan yang dapat membuka minda murid tentang peri pentingnya alam sekitar pada masa ini. Dalam aktiviti tersebut, guru-guru seharusnya membimbing murid-murid untuk lebih mengetahui spesies dan kehidupan alam sekitar supaya mereka dapat mengetahui pelbagai prakarsa untuk melestarikan keindahan alam sekitar. Secara tidak langsung, generasi akan datang juga dapat menikmati keindahan alam sekitar yang sentiasa terjaga ini. Dengan pendekatan ini, nilai-nilai negatif dalam diri murid dapat dilunturkan supaya tidak menjadi bebaun kepada negara pada masa akan datang. Apakah nilai-nilai negatif yang dimaksudkan itu? Nilai tersebut adalah seperti nilai mementingkan diri yang hanya mengutamakan ganjaran material tetapi tidak terhadap nilai kemanusiaan sehingga sanggup beraja di hati, bersultan di mata demi selaut ganjaran yang dijanjikan. Oleh itu, guru-guru seharusnya bersikap prihatin dan sentiasa berusaha menggembleng tenaga untuk melaksanakan kempen dan aktiviti tersebut supaya dapat menyemaikan amalan mencintai alam sekitar dalam diri murid-murid.

Selain itu, guru-guru juga sewajarnya menjalankan pelbagai uslub seperti mengadakan Sudut Info Alam Sekitar supaya dapat memberikan dan menambahkan pengetahuan murid-murid tentang alam sekitar yang semakin ditelan kerakusan manusia dek pembangunan sehingga mengorbankan keindahan dan kesucian alam sekitar. Contoh yang boleh diketengahkan adalah dengan mengadakan pameran tentang informati dasi alam sekitar di papan kenyataan sekolah sama ada di kantin, di lobi mahupun di dinding-dinding sekolah yang memaparkan ilustrasi yang menarik supaya dapat memikat minat murid untuk membaca, menghayati dan mengaplikasikan sikap mencintai alam sekitar dalam kehidupan seharian mereka sehinggalah ke usia tua nanti. Hal ini adalah kerana apabila murid-murid sering dikelilingi dengan pelbagai informasi yang bermanfaat, maka akan lahirlah individu yang berpengetahuan luas, berimformasi yang sering menjadi visi dan misi setiap sekolah. Oleh itu, dengan golongan sasaran inilah yang akan menjadi cerucuk utama dan pencetus kemajuan negara dalam pelbagai aspek termasuklah maju pemikirannya sehingga mampu untuk memikirkan akibat dan padahnya jika hanya mengikut hati dalam setiap tindakan. Dengan ini, tangan dan kaki mereka tidak akan teradaya untuk memusnahkan alam sekitar yang penting untuk dilestari supaya mereka tidak tergolong dalam kalangan yang rakus memuaskan hati mereka semata-mata mengaut segunung keuntungan. Jadi, guru-guru seharusnya tidak mengamalkan sikap bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing ataupun melepaskan batuk di tangga dalam memupuk nilai kecintaan murid terhadap alam sekitar.

Pena ini akan terus membicarakanbaik di hadapan murid-murid malahan guru-guru juga seharusnya menjadi suri teladan yang perlu dicontohi oleh setiap murid dalam pelbagai aspek. Oleh itu, guru-guru adalah antara golongan yang sering bersama dengan murid selain ibu bapa mereka. Justeru, guru-guru mahupun semua pihak di sekolah juga seharusnya menunjukkan sikap yang baik seperti membuang sampah di tempat yang sepatutnya dan bersama-sama membersihkan halaman sekolah mahupun kelas supaya mereka dapat bekerjasama sekali gus mengeratkan silaturahim sesama mereka. Tiada gunanya guru-guru sekadar menasihati tetapi tidak berusaha mendekati murid-murid untuk melakukan setiap pekerjaan yang digalakkan itu. Jika guru-guru mengamalkan sikap sedemikian, mereka akan berasa malas dan alpa dengan hanya bersembang dan berbual-bual kosong semasa menjayakan aktiviti membersihkan sesuatu kawasan tersebut. Melalui pemantauan guru-guru, murid-murid akan lebih fokus dan bekerjasama menjayakan setiap aktiviti yang dirancang. Izharlah bawaha pihak sekolah seharusnya berusaha bersama-sama murid-murid bagi setiap aktiviti yang dijalankan supaya akan terpaparlah nilai kecintaan terhadap alam sekitar dalam diri murid-murid.

Sebagai kesimpulannya, semua pihak terutamanya pihak guru-guru di alma mater seharusnya bersatu untuk memupuk amalan men-murid cintai alam sekitar dalam diri murid supaya golongan ini dapat menjadi pembangun kepada keindahanan alam sekitar di negara kita. Jika tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya. Oleh itu, pihak sekolah seharusnya berusaha untuk menganjurkan dan melaksanakan uslub-uslub tersebut supaya amalan mencintai alam sekitar dapat disuburkan dalam diri murid-murid sejak di bangku sekolah lagi. Mereka seharusnya didedahkan dengan pelbagai informasi dan maklumat supaya mereka tidak seperti di bawah tempurung kerana sekiranya kita maju dalam pelbagai bidang dan cabang di peringkat antarabangsa tetapi tidak ada nilai mencintai alam sekitar, tiada gunanya. Oleh itu, murid-murid juga perlu sedar bahawa alam sekitar sangat penting kepada negara. Persis kata-kata Allahyarham Profesor Hamka, “kecantikan bukanlah pada wajah semata-mata tetapi pada akhlaknya.” Jadi, kita perlulah melestarikan dan mencintai alam sekitar demi kebaikan sejagat.

Advertisement
This entry was posted in Bahasa Melayu, Karangan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s